ClickCease

Thank you for your interest in Amity Bots

Someone from our team will get in touch with you soon.

สร้างการสนทนาให้กับแบรนด์ชั้นนำในไทย

องค์กรชั้นนำในประเทศไทยเลือกใช้ Amity Bots
เพื่อมอบประสบการณ์การส่งข้อความแบบโต้ตอบที่มากขึ้นสำหรับผู้ใช้งานในทุก ๆ ช่องทาง

แชทบอทรายแรกในไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 27001:2013